Tel.: +48 85 742 36 63
GSM: +48 604 570 600
 
 
"Mówisz, masz"

Agencja tłumaczeń “Nota Bene” świadczy usługi w zakresie tłumaczeń z języka rosyjskiego i na język rosyjski tekstów o róznej tematyce i o różnym stopniu trudności.

Język rosyjski jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych języków świata i językiem urzędowym Federacji Rosyjskiej.

Język rosyjski należy do grupy języków wschodniosłowiańskiej rodziny indoeuropejskiej, posługuje się nim ponad 183 miliony osób.

Język rosyjski posiada status oficjalnego na Białorusi, w Kazachstanie, Kirgizji, Tadżykistanie, Republice Abchazji, Południowej Osetii, Naddniestrzu, na Ukrainie (Krym), w Mołdawii (Gagauzja i Naddniestrze), Rumunii i Norwegii (Spitsbergen). Jest jednym z języków roboczych ONZ i innych organizacji międzynarodowych. Przed 1991 rokiem język rosyjski był językiem międzynarodowym ZSRR, pełniąc de facto rolę języka urzędowego.

Współczesny język rosyjski reprezentowany jest szeregiem odmian stylistycznych, dialektalnych i in., stosunki pomiędzy którymi są dosyć skomplikowane. Wszystkie rozbieżności, połączone mimo wszystko wspólnym źródłem, wspólnym systemem fonetycznym i gramatycznym oraz zasobem podstawowego słownictwa, tworzą jednolity język rosyjski, podstawową odmianą którego jest język literacki. U podstaw współczesnego języka literackiego leżą gwary środkoworosyjskie (przede wszystkim moskiewska). Za twórcę literackiego języka rosyjskiego uważa się Aleksandra Puszkina.

Ciekawostka o języku rosyjskim

Najdłuższym słowem języka rosyjskiego jest никотинамидадениндинуклеотидфосфатгидрин (Nikotinamid adenin dinukleotid fosfat) liczące 40 liter.

Zamówić tlumaczenie

Losowa opinia

Przedstawicielstwo ONZ w Republice Białoruś

Z Agencją tłumaczeń „Nota Bene” współpracujemy od 2006 roku i uważamy ją za najlepszą firmę translatorską na białoruskim rynku usług tłumaczeń pisemnych i ustnych. Po podjęciu współpracy z agencją prawie w całości zrezygnowaliśmy z usług tłumaczy zawodowych, zatrudnionych w ramach projektu na umowę.

Aktualnosci i promocje

Nota Bene jest pełnoprawnym członkiem Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Jesteśmy zawsze chętni do nawiązywania nowych kontaktów, poznawania nowych ludzi i odkrywania nowych możliwości współpracy!

W celu tworzenia nowych form kooperacji i rozszerzenia naszej działalności, Agencja Tłumaczeń Nota Bene stała się pełnoprawnym członkiem Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Zniżki dla stałych Klientów

Jesteśmy znani z indywidualnego podejścia do Klientów: proponujemy wygodny tryb rozliczeń i oferujemy elastyczny system zniżek.

© NotaBene.by 2001-2017