Tel.: +48 85 742 36 63
GSM: +48 604 570 600
 
 
"Mówisz, masz"

Agencja tłumaczeń “Nota Bene” świadczy usługi w zakresie tłumaczeń z języka białoruskiego i na język białoruski tekstów o różnej tematyce i o różnym stopniu trudności.

Język białoruski jest jednym z języków wschodniosłowiańskich z rodziny języków indoeuropejskich. Wraz z językiem rosyjskim jest językiem urzędowym Republiki Białoruś. Jednak w praktyce zakres użycia języka białoruskiego jest ograniczony.

W języku białoruskim mówi się przeważnie na terenie Białorusi. Jego użytkownicy poza granicami kraju są najczęściej emigrantami. Ogólna liczba osób posługujących się językiem białoruskim wynosi ok. 7 milionów. W 2009 r. język białoruski został językiem dodatkowym w urzędach gmin Orla i Narewka (Polska).

Za początek rozwoju języka białoruskiego uważa się XIII stulecie, natomiast okres jego rozkwitu przypada na okres Wielkiego Księstwa Litewskiego. „Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego” (1529, 1566, 1588), napisany w języku białoruskim, jest pierwszym w Europie „dziennikiem ustaw” spisanym w języku narodowym. Kształtowanie się literackiej odmiany języka białoruskiego odnosi się do końca XIX - początku XX wieku. Język literacki ukształtował się na bazie mówionych dialektów ludowych.

Ciekawostki o języku białoruskim

Przed wyjściem Białorusi ze składu ZSRR zwrot język białoruski tłumaczono na język angielski jako Byelorussian language. W chwili obecnej w tekstach angielskojęzycznych funkcjonuje połączenie wyrazowe Belarusian language.

Zamówić tlumaczenie

Formularz zamowienia online

Imie i nazwisko * !
Nazwa organizacji * !
E-mail * !
Telefon
Tlumaczenie z jezyka * !
Tlumaczenie na jezyk * !
Komentarze
Dodaj plik !
Wprowadz tekst * Wprowadz tekst
!

Losowa opinia

Parker Hannifin Corporation, USA

W przyszłości również będziemy korzystać z usług agencji „Nota Bene” zapewniającej tłumaczenia najwyższej jakości. Dziękujemy firmie i jej pracownikom za operatywną współpracę, zrozumienie dla potrzeb klientów i doskonałą organizację pracy. 

Aktualnosci i promocje

Nota Bene jest pełnoprawnym członkiem Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Jesteśmy zawsze chętni do nawiązywania nowych kontaktów, poznawania nowych ludzi i odkrywania nowych możliwości współpracy!

W celu tworzenia nowych form kooperacji i rozszerzenia naszej działalności, Agencja Tłumaczeń Nota Bene stała się pełnoprawnym członkiem Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Zniżki dla stałych Klientów

Jesteśmy znani z indywidualnego podejścia do Klientów: proponujemy wygodny tryb rozliczeń i oferujemy elastyczny system zniżek.

© NotaBene.by 2001-2017