Tel.: +48 85 742 36 63
GSM: +48 604 570 600
 
 
"Mówisz, masz"

Legalizacja konsularna obowiązuje w państwach, które nie podpisały konwencji haskiej z 1961 r. W Polsce oryginały dokumentów oraz kopie poświadczone notarialnie można zalegalizować w Dziale Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa (wejście od strony ulicy Litewskiej) Dokument legalizuje się na wniosek posiadacza dokumentu.

Zalegalizowany w MSZ dokument może być przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom innego państwa dopiero po dokonaniu dodatkowej legalizacji w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym danego państwa akredytowanym na terytorium RP.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać bardziej szczegółową informację na temat legalizacji, prosimy o kontakt z menadżerami naszej agencji.

Zamówić tlumaczenie

Losowa opinia

Parker Hannifin Corporation, USA

W przyszłości również będziemy korzystać z usług agencji „Nota Bene” zapewniającej tłumaczenia najwyższej jakości. Dziękujemy firmie i jej pracownikom za operatywną współpracę, zrozumienie dla potrzeb klientów i doskonałą organizację pracy. 

Aktualnosci i promocje

Nota Bene jest pełnoprawnym członkiem Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Jesteśmy zawsze chętni do nawiązywania nowych kontaktów, poznawania nowych ludzi i odkrywania nowych możliwości współpracy!

W celu tworzenia nowych form kooperacji i rozszerzenia naszej działalności, Agencja Tłumaczeń Nota Bene stała się pełnoprawnym członkiem Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Zniżki dla stałych Klientów

Jesteśmy znani z indywidualnego podejścia do Klientów: proponujemy wygodny tryb rozliczeń i oferujemy elastyczny system zniżek.

© NotaBene.by 2001-2017