Tel.: +48 85 742 36 63
GSM: +48 604 570 600
 
 
"Mówisz, masz"

Apostille jest uproszczoną formą legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r.Lista państw sygnatariuszy konwencji haskiej dostępna jest tutaj.

Apostille zastępuje legalizację konsularną i ma postać pieczątki, którą stawia się na oficjalnych dokumentach, wydanych w jednym państwie i przeznaczonych do funkcjonowania w postaci dokumentu w innym państwie. Pieczątkę apostille można uzyskać tylko w państwie, w którym dokument został wydany. Przy pomocy apostille potwierdza się autentyczność pieczęci lub stempla widniejącego na dokumencie oraz stanowiska osoby, która ten dokument podpisała. Pieczątką apostille poświadcza się zarówno oryginały dokumentów, jak i ich kopie, poświadczone przez notariusza. Dokument poświadczony apostille może być przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom innego państwa z pominięciem dodatkowych legalizacji. Apostille wydawana jest na wniosek posiadacza dokumentu. W Polsce sprawami apostille zajmuje się: Dział Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa (wejście od strony ulicy Litewskiej)

 

Jeżeli chcą Państwo uzyskać bardziej szczegółową informację na temat klauzuli apostille, prosimy o kontakt z menadżerami naszej agencji.

Zamówić tlumaczenie

Losowa opinia

Przedstawicielstwo ONZ w Republice Białoruś

Z Agencją tłumaczeń „Nota Bene” współpracujemy od 2006 roku i uważamy ją za najlepszą firmę translatorską na białoruskim rynku usług tłumaczeń pisemnych i ustnych. Po podjęciu współpracy z agencją prawie w całości zrezygnowaliśmy z usług tłumaczy zawodowych, zatrudnionych w ramach projektu na umowę.

Aktualnosci i promocje

Nota Bene jest pełnoprawnym członkiem Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Jesteśmy zawsze chętni do nawiązywania nowych kontaktów, poznawania nowych ludzi i odkrywania nowych możliwości współpracy!

W celu tworzenia nowych form kooperacji i rozszerzenia naszej działalności, Agencja Tłumaczeń Nota Bene stała się pełnoprawnym członkiem Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Zniżki dla stałych Klientów

Jesteśmy znani z indywidualnego podejścia do Klientów: proponujemy wygodny tryb rozliczeń i oferujemy elastyczny system zniżek.

© NotaBene.by 2001-2017